“Kiếm tiền triệu mỗi ngày,đối với thợ điện lạnh” câu nói thường thấy trên các trang báo mạng nhưng kiếm được những đồng tiền đó những người thợ điện lạnh phải trả giá rất đắt hoặc có thể đánh đổi cả tính mạng của mình. Nhưng công việc khó nhọc, mệt mỏi treo neo với cánh thợ điện lạnh là…